โรคฝีดาษลิง Monkeypox 🙊🙈

สื่อความรู้เรื่องโรคฝีดาษลิงและการป้องกันโรคสำหรับประชาชนทั่วไป
จัดทำโดย นศภ.สรวิศ ยานันท์และ นศภ.ธัญญะรัตน์ ศุภาโกมลนันท์ นักศึกษาฝึกงานร้านยาโอสถสยาม คณะเภสัชศาสตร์ ร้านยาโอสถสยาม


VDO ให้ความรู้เรื่องโรคฝีดาษลิง เเละการป้องกันโรคฝีดาษลิง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปโดย นักศึกษาคณะเภสัชศาสต…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.