โรคผิวหนังที่พบบ่อยในฤดูฝนๆ

สื่อให้ความรู้เรื่อง โรคผิวหนังที่พบบ่อยในฤดูฝน 🌧
จัดทำโดย นศภ. สิริยากร อุดมทรัพย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Siam University นศ.ฝึกงานร้านยาโอสถสยาม ร้านยาโอสถสยาม

#ACSSiamU
#บริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
#RxSiamUความรู้คู่ร้านยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.