เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตร์บัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of pharmacy ( Pharmaceutical care )

ชื่อปริญญา :เภสัชศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
ภ. บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม )
Doctor of pharmacy (Pharmaceutical care)
Pharm.D. (Pharm.care)

เอกสารหลักสูตร: SiamU_Curriculum2562_FV_Stud

The post เกี่ยวกับหลักสูตร appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.