รศ ดร ภก วีรชัย ไชยจามร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานประชุม The Basic Course of Continuous Renal Replacement Therapy 2022 ในหัวข้อเรื…

รศ ดร ภก วีรชัย ไชยจามร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานประชุม The Basic Course of Continuous Renal Replacement Therapy 2022 ในหัวข้อเรื่อง Drug dosing during CRRT ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.