มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ขอเชิญชวนเภสัชกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม ร่วม…

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ขอเชิญชวนเภสัชกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม ร่วมเสนอชื่อ “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” และ”ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ที่ปฏิบัติงานเพื่อสังคมได้อย่างดีเด่น เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” และ “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม” ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่เภสัชกร ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ แบบเสนอประวัติและผลงาน การส่งใบสมัครและระยะเวลาการรับสมัคร ตามหนังสือเชิญและเอกสารในลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1wEt5zSYvevAEBxa2EMsaoBOikfO077s9

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=600735108909518&id=100069191014710

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.