ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา…

ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ภญ ใจนุช กาญจนภู ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ ให้การต้อนรับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.