ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (Dean’s List) และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (Dean’s List) และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรทั้ง 2 ท่าน และนักศึกษาทั้ง 6 คนด้วยค่ะ 🎉🎉🎉👍👍👍

#DeanListRxSiamU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.