ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และแนวปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านระบบ TCAS รอ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และแนวปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านระบบ TCAS รอบ admission ประจำปีการศึกษา 2565
https://admission.siam.edu/2022/05/24/rtcas_admission/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.