การแถลงจุดยืนสภาเภสัชกรรมและเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม อันประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ ๑๙ สถาบัน และ องค์กรวิชาชี…

การแถลงจุดยืนสภาเภสัชกรรมและเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม อันประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ ๑๙ สถาบัน และ องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม ๘ องค์กร ต่อกรณีร้านยา ดังนี้
๑) ความปลอดภัยด้านยาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับจากการบริการในร้านยา
๒) การปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกร ตลอดเวลาเปิดให้บริการ เป็นหลักประกันความปลอดภัยด้านยาให้กับประชาชน
๓) การปฏิบัติตามมาตรฐาน GPP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ ต้องไม่ยืดระยะเวลาในการบังคับใช้
ถอดความจาก แถลงการณ์ ศศภท.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.