การอบรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา อ.ภก. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ คือ เภสัชกร พยาบาล และ อสส. รวมกว่า 200 ท่าน ในงานเดียวกันนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของเราได้มีโอกาสมาช่วยผู้เข้าร่วมการอบรมทำปฏิบัติการกลุ่มอีกด้วย


The post การอบรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.