การประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘INCREASE’ ภายใต้ความร่วมมือของสหภาพยุโรปและอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘INCREASE’ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ในโอกาสนี้ อ.ดร.ภญ.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล อ.ดร.ภญ.สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์ และ อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

The post การประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘INCREASE’ ภายใต้ความร่วมมือของสหภาพยุโรปและอาเซียน appeared first on Pharmacy.


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สยาม.