“Telepharmacy เภสัชกรรมทางไกล คืออะไร?”

“Telepharmacy เภสัชกรรมทางไกล คืออะไร?”
ร่วมหาคำตอบได้ในบันทึกย้อนหลังสัมภาษณ์พิเศษสัปดาห์เภสัชกรรมจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษโดย รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88 MHz ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.