TaWai for Health : ตาไวกับการซื้อของออนไลน์

“TaWai for Health คืออะไร?”
"ทำไมต้องมี TaWai for Health?"
ร่วมหาคำตอบได้ในบันทึกย้อนหลังสัมภาษณ์พิเศษสัปดาห์เภสัชกรรมจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563
ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88 MHz ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.