Photos from ค่ายสู่รั้วหมอยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นรหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2566 (3 วัน 2 คืน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้นักเรียนที่เข้าร่วม มีความเข้าใจในวิชาชีพเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมภายในค่ายในค่าย ไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

———————-
#RxCampPSU18th #ค่ายสู่รั้วหมอยาครั้งที่18 #สโมสรคณะเภสัชศาสตร์
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.