Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ มีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1.กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดขมิ้นชันที่มีสารเคอร์คูมินอยด์ในรูปแบบโซลิดดิสเพอร์สชันด้วยโพลีไวนิลไพโรลิโดน เค30 ในรูปแบบผงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว โดยมี บริษัท นาโนเซรี่ จำกัด เป็นผู้รับอนุญาต
2.สูตรตำรับลูกอมเม็ดนิ่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดขิงที่มีสาร [6]-จินเจอรอล โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเฮอร์บานซ์ เป็นผู้รับอนุญาต

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เกษมสิริ จันทรโชติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและองค์กรสัมพันธ์ และดร.ภก.อธิป สกุลเผือก รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม ร่วมแสดงความยินดี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=1450

—————
#RxPSU #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ
#Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.