Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดพิธีพุทธาพิเษก พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เพื่อประดิษฐาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และจัดส่งให้ศิษยานุศิษย์ บุคลากรในคณะฯ และประชาชนทั่วไปที่ร่วมเช่าบูชา โดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้าสู่กองทุนคณะเภสัชศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร ม.อ. และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร6) คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

กำหนดการพิธี ดังนี้
10.31 น. พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์
13.19 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
14.19 น. พิธีจุดเทียนชัยพิธี, จุดเทียนน้ำพุทธมนต์ และนั่งปรกปลุกเสก
15.39 น. พิธีดับเทียนชัยพิธี, ประพรมน้ำพุทธมนต์, แป้งจุลเจิม, วัตถุมงคล, โปรยข้าวตอกดอกไม้ และประพรมน้ำพุทธมนต์ โดยพระเกจิอาจารย์
พิธีเจริญพุทธมนต์ ชัยมงคลพระคาถา โดยพระพิธีธรรม ถวายจตุปัจจัย พระเถราจารย์ โดยฝ่ายฆราวาสและคณะ และอนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพร
โดยพระพิธีธรรม

ขอบคุณภาพถ่ายบรรยากาศในพิธีบางส่วนจาก ภก.เกียรติถาวร ขอถาวรวงศ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 22
———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.