Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ภ 1302 อาคารสุนาลินี นิโครทานนท์ (อาคาร 1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยผู้แทนจากมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ภก.ศิริวุฒิ วงศ์เหลือง เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 2 ราย ได้แก่
1. น.ส.มิ่งขวัญ หวาหาบ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
2. น.ส.ฮุสนัย แวสะแลแม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ณัฐธิดา ภัคพยัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับทุน

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.