Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’s post

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทีม City Duck นำทีมโดย นศภ.กัลยาณิน สดุ้งดี นศภ.ธนัชพร แซ่ชิ้น และ นศภ.แพรววนิต สาระอาภรณ์ นักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกทีมที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จากการแข่งขันตอบคำถามเชิงวิชาการในเภสัชกรรมอุตสาหการ Pharma Quest 2023 ภายในงาน CPHI South East Asia 2023 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 – 16:00 ณ เวที Pharma Quest ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เฉลิมเกียรติ สงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. กร ศรเลิศล้ำวาณิชย์ และ อ.ภก. ชาญวิทย์ ชังเจริญสุข ร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษา
———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.