📢คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมรับฟังสาระน่ารู้ในหัวข้อ “พิษสัตว์ทะเลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” 👨🏻‍💻โดย รอง…

📢คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมรับฟังสาระน่ารู้ในหัวข้อ “พิษสัตว์ทะเลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

👨🏻‍💻โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อนุชิต พลับรู้การ สาขาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

🗓️ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.15 – 14.30 น.

🎙️ผ่านทาง Facebook Page : PSUBroadcast https://www.facebook.com/PSUBroadcast/

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.