เม่นทะเล…ส่วนใหญ่ไม่มีพิษ แต่ไม่ควรจับ [PSUB Knowledge]

เม่นทะเลมีหลายชนิด ส่วนใหญ่ไม่มีพิษ แต่มีบางชนิดจะมีเข็มพิษอยู่บริเวณหนามสั้นๆ ผู้ป่วยที่โดนหนามจากเม่นทะเลตำผิวหนังอาจมีอาการตั้งแต่เจ็บเล็กน้อยไปจนถึงเจ็บปวดมาก บวมแดง หรือปวดแสบปวดร้อนในผู้ที่มีอาการแพ้สามารถสังเกตได้จากจุดสีดำที่ผิวหนัง ถึงแม้ว่าพิษของหนามเม่นทะเลจะอันตรายไม่มาก แต่ก็ไม่ควรจับหรือเข้าใกล้
: ศ.ดร.ภก.อนุชิต พลับรู้กาล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.