สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากยาชุด

สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากยาชุด
จัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.