สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากยาชุด

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากยาชุดซึ่งช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของยาชุด

#RxPSU #เภสัชศาสตร์มอ
#45thRxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ
#Pharmaknowledgeformankind
#เภสัชศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์

สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากยาชุด จัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสั….

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.