สารสกัด “อัลฟาแมงโกสติน” จากเปลือกมังคุด

สารสกัดอัลฟาแมงโกสติน จากเปลือกมังคุด ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีผลไม้ของไทย ด้วยประโยชน์มากมายมายที่มีอยู่ทุกส่วน โดยเฉพาะเปลือก ซึ่งมีสารหลัก คือ อัลฟาแมงโกสติน (alpha-Mangostin) รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้พัฒนานวัตกรรมการเตรียมสารสกัดอัลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด ซึ่งสารสกัดชนิดนี้เหมาะกับการนำไปใช้ผลิตยา และเครื่องสำอางประเภทรักษาแผล หรือรักษาสิว

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.