สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติจากดร.ภญ.จุฑามาศ สุขบรรเทิง (พี่จุ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2) บรรยายถึงเส้นทางทางชีวิตเภสัช…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติจากดร.ภญ.จุฑามาศ สุขบรรเทิง (พี่จุ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2) บรรยายถึงเส้นทางทางชีวิตเภสัชกร ที่เริ่มต้นจากการเป็นอาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. จนกระทั่งได้รับตำแหน่ง Head of Clinical Pharmacology & Drug Metabolism and Pharmacokinetics ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

พี่จุเป็นผู้ที่นำความรู้เภสัชศาสตร์สู่การปฎิบัติงานจริง ในการค้นคว้าพัฒนายาใหม่ในสหรัฐอเมริกา และอยู่เบื้องหลังยารักษาโรคมะเร็งใหม่ ๆ หลายตัว เช่น Sunitinib, Ibrutinib

📣 ขอเชิญชวน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปที่ 🔊 Facebook Live: Rx PSU Alumni

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.