ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Visiting Professor 3 ท่าน ในวันจันทร์ ที่ …

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Visiting Professor 3 ท่าน
ในวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 ดังนี้

หัวข้อ “ASEAN – India Science, Technology and Innovation R&D Fund (AISTDF)” “Call for Proposal 2022”
โดย Prof. Dr. Mohd Cairul Iqbal Mohd Amin
เวลา 10.30 – 11.30 น.

หัวข้อ “PHARMA: MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT”
โดย Prof. Dr. Basavaraj K. Nanjwade
เวลา 14.00 – 15.00 น.

หัวข้อ “WRITING OF SYNOPSIS FOR RESEARCH PROPOSAL” “A COMPREHENSIVE VIEW”
โดย Prof.Dr.Bijon Kumar Sil
เวลา 15.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสามารถ อังศุสิงห์ (1302) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และผ่านระบบออนไลน์ Join Zoom Meeting:
Meeting ID: 964 8271 7690
Passcode: 548943

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/4hsSYWX57bsYbQyK7
เพื่อสำรองที่นั่งและจัดเตรียมอาหารว่าง ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.