วันนี้ (วันที่ 11 กันยายน 2566) ⏰ เวลา 13.00 – 14.00 น. บรรยายหัวข้อ “Drug delivery research in PSU” บรรยายโดย ศ.ดร.ภก. ธีระพล …

วันนี้ (วันที่ 11 กันยายน 2566)
⏰ เวลา 13.00 – 14.00 น. บรรยายหัวข้อ “Drug delivery research in PSU” บรรยายโดย ศ.ดร.ภก. ธีระพล ศรีชนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
⏰ เวลา 14.30 – 15.30 น. บรรยายหัวข้อ “Microencapsulation for fragile compounds and probiotics” บรรยายโดย Prof. Dr. Odile Chambin, University of Burgundy, France
สามารถเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้ที่
https://zoom.us/j/98441415719…
Meeting ID: 984 4141 5719
Passcode: 101942


ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ในหัวข้อ “Challenges and Opportunities: Herbal/Fragile Bioactive-Based Drug Delivery System and Extraction Technology” ในวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เท่านั้น

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

📌 วันที่ 11 กันยายน 2566

⏰ เวลา 13.00 – 14.00 น. บรรยายหัวข้อ “Drug delivery research in PSU” บรรยายโดย ศ.ดร.ภก. ธีระพล ศรีชนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

⏰ เวลา 14.30 – 15.30 น. บรรยายหัวข้อ “Microencapsulation for fragile compounds and probiotics” บรรยายโดย Prof. Dr. Odile Chambin, University of Burgundy, France

สามารถเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้ที่

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98441415719?pwd=RzMweXhPQ3daaDMzSlM1eDFpU3dmZz09

Meeting ID: 984 4141 5719
Passcode: 101942

📌 วันที่ 12 กันยายน 2566

⏰ เวลา 09.00 – 10.00 น. บรรยายหัวข้อ “Essential oils: Chemical composition and therapeutic uses” บรรยายโดย Prof. Dr. Anne-Claire Mitaine-Offer, University of Burgundy, France

สามารถเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้ที่

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93196508975?pwd=VnZIK2JUNEdnQWdBcW05YUh5NEFyUT09

Meeting ID: 931 9650 8975
Passcode: 230441

ลงทะเบียน ได้ที่ : https://forms.gle/uJweUftjRcMgyEbz6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-28-8971, E-mail: [email protected]

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.