รายการแลบ้านแลเมืองประจำวันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2566 ชั่วโมงที่ 2-3 สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่

📢 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญร่วมรับฟัง (ย้อนหลัง) การให้ความรู้เรื่อง “การชะลอไตเสื่อม”
โดย ภญ.อุษณีย์ วนรรฆมณี สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.