ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ม.อ. ปีการศึกษา 2565 💙🤖 สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ขอแนะนำ “คู่มือบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารส…


ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ม.อ. ปีการศึกษา 2565 💙🤖
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ขอแนะนำ “คู่มือบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2565”

💻 อ่านคู่มือได้ที่ https://diis.psu.ac.th/general-news/manual-it-services-for-student-2565-th

┈────────┈ ✩

ในคู่มือ ประกอบไปด้วยข้อมูลบริการ ดังนี้

• บริการบัญชี PSU Passport นักศึกษา
• ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
• บริการ Office 365 (@email.psu.ac.th)
• บริการ Google Workspace for Education (@psu.ac.th)
• บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
• บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(อินเทอร์เน็ต, เครือข่ายไร้สาย (PSU WiFi), เครือข่ายไร้สาย eduroam, บริการ PSU VPN ฯลฯ)
• บริการ Web Hosting
• ระบบรับแจ้งปัญหาและรับแจ้งความต้องการต่าง ๆ ในการใช้งานบริการ IT ของ ม.อ.
• บริการวิชาการ
• บริการ Help Desk

ในการนี้ หากน้อง ๆ นักศึกษามีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-7428-2101 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2101)
เว็บไซต์ https://diis.psu.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/PSUDIIS
หรือแจ้งข้อสอบถาม ปัญหา/ร้องเรียนได้ที่ https://diis.psu.ac.th/complains

( (
(„• ֊ •„)
━O━O━━━━━━━━━
─────────────────────────
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
🌐 https://diis.psu.ac.th
🔵 https://www.facebook.com/PSUDIIS
#psu #สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.