ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์…

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
เพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)
👉 ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่ https://www.pharmacy.psu.ac.th/files/tcas4-result.pdf
👉ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ https://student.mytcas.com/ ในวันที่ 8-9 มิ.ย. 2565
👉ติดตามรายละเอียดการการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ได้ที่ https://reg.psu.ac.th/reg/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.