ดอกตีนเป็ด กลิ่นเกินรับไหวแต่ไร้สารพิษ [PSU I SEE]

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญรับชมการคลิปวิดีโอให้ความรู้เรื่อง “ต้นตีนเป็ด” โดย ดร.ภญ.พิมพ์พิมล ตันสกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.