คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชาญ เกตุจินดา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง…

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชาญ เกตุจินดา
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.