คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.กมล ปาลรัตน์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่21) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณ…

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ภก.กมล ปาลรัตน์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่21)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกอีกวาระ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา
วาระปี 2566-2567

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.