คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมรับฟังกิจกรรมสัมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Professional Community Pharmacist เข้าใจง…

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมรับฟังกิจกรรมสัมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Professional Community Pharmacist
เข้าใจงานเภสัชกรชุมชนและเตรียมพร้อมไปเป็นเภสัชกรชุมชนมืออาชีพ”
ผ่านทาง ZOOM Application
Meeting ID: 983 9218 9217
ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น.-12.00 น.
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จะได้รับหน่วยกิตหมวดกิจกรรมตามความสนใจ 2.5 ชั่วโมง


สมาคมศิษย์เก่าฯมีกิจกรรมดีๆมาอีกแล้ว กับการบรรยายออนไลน์หัวข้อ

Professional Community Pharmacist
เข้าใจงานเภสัชกรชุมชนและเตรียมพร้อมไปเป็นเภสัชกรชุมชนมืออาชีพ

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมผ่านทาง ZOOM Application
Meeting ID: 983 9218 9217

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30-12.00 น.

สำหรับน้องๆนศภ. ม.อ.ได้รับหน่วยกิตหมวดกิจกรรมตามความสนใจ 2.5 ชั่วโมงครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.