คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผลงานเรื่อง “ไฮโดรเจลตอบสนองต่ออุณหภูมิบรรจุสารสกัดน้ำส้มควันไม้” ที่ได้รับรางว…

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับผลงานเรื่อง “ไฮโดรเจลตอบสนองต่ออุณหภูมิบรรจุสารสกัดน้ำส้มควันไม้” ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติจากงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และได้รับ Certificate of Appreciation จาก RICE ประเทศเวียดนาม

คณะผู้วิจัย นำโดย ดร.ยงยุทธ์ เทพรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และคณะนักวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ร่วมวิจัย

———————-
#RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.