คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญลงทะเบียนร่วมรับฟังการจัดแสดงปาฐกถาพิเศษผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) ภายใ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญลงทะเบียนร่วมรับฟังการจัดแสดงปาฐกถาพิเศษผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES event series ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย Prof. Aaron Ciechanover ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ในหัวข้อ Personalized medicine revolution: Are we going to cure all diseases and at what price?
ในวันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30–16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือลิงค์ https://forms.office.com/r/Q5uXF6RRmT

**ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับ E-Certificate

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยองค์กรสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
โทร 074 28 8821 หรือ E-Mail [email protected]

The Faculty of Pharmaceutical Sciences, PSU invite you to attend the special lectures by Nobel laureate. PSU Hat Yai Campus in collaboration with the International Peace Foundation (IPF), the part of the JAPAN-ASEAN BRIDGES event series to celebrate the 50th anniversary of Japan-ASEAN relations.

The special lecture by Prof. Aaron Ciechanover, the Nobel laureates in Chemistry.
Title: Personalized medicine revolution: Are we going to cure all diseases and at what price?
Date: January 31, 2024 (Wednesday)
Time: 1.30pm-4.30pm
Venue: The Thongchan Hongladarom Room, Conference Center, Faculty of Medicine, PSU
You can register by scanning the QR Code or link https://forms.office.com/r/Q5uXF6RRmT

**All participants will receive the E-Certificate

For more information
Tel. 074 28 8821 or E-mail [email protected]

———————-
#Nobel #NobelLaureate #PSU #IPF #RxPSU #เภสัชมอ #45RxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ #Pharmaknowledgeformankind

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.