คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 5 ขอร่วมส่งกำลังใจให้ นักศึก…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 5 ขอร่วมส่งกำลังใจให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 #Rx39
ที่กำลังจะเข้าสอบการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม PLE-IP1 / PLE-IP2 และ PLE-PC1 / PLE-PC2
ในช่วงวันที่ 18 – 26 มีนาคม 2566
______________________________________
คณะฯ ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ
และขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะครับ 🥰🙏✨

#RxPSU #เภสัชศาสตร์มอ
#45thRxPSU #45ปีเภสัชศาสตร์มอ
#Pharmaknowledgeformankind
#เภสัชศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.