การลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยผู้รับบริการในโรงพยาบาล

“การลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยผู้รับบริการในโรงพยาบาล”
บันทึกย้อนหลังสัมภาษณ์พิเศษสัปดาห์เภสัชกรรมจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563
ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษโดย ภญ. ภาชินี เสาร์แก้ว บริษัท ฟาร์มาแพล็กซ์ จำกัด และรองประธานชมรมเภสัชกรชุมชน จ.สงขลา ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88 MHz ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.สงขลา.