Congratulations! Rx11WU ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 นี้ ขอให้บัณฑิตท…

Congratulations! Rx11WU ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 นี้

ขอให้บัณฑิตทุกท่านเดินทางไป-กลับ โดยสวัสดิภาพครับ
ในช่วงของการฝึกซ้อม และวันจริง หากบัณฑิตต้องการช่วยเหลือ
ให้ติดต่อ Line กลุ่ม หรือผ่านทาง FB ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์นี้ได้เลยนะครับ

แล้วพบกันนะครับ 22 – 25 กันยายน 2566
เราจะสร้างประวัติศาสตร์ และความทรงจำที่ดีงามไปด้วยกันนะครับ

#rx11wu
#เรียนเภสัชวลัยลักษณ์
#pharmwu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.