Congratulations! ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ม.วลัยลักษณ์ทุกคน ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรื…


Congratulations!
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ม.วลัยลักษณ์ทุกคน
ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองนะจ๊ะ

ทีมแอดมินเพจ Walailak NEWS ข่าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.