📣📣 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์และบริษัทเอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด…


📣📣 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์และบริษัทเอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด

👉จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565

📍ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://shorturl.asia/ZUrj3 หรือ scan QR Code

👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐวรรณ คู่มณี โทร.075-672600
#สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.