📣📢 ขณะนี้เลือดในคลังของโรงพยาบาลหมู่เลือด A ขาดแคลน หากบุคลากรท่านใดที่มีหมู่เลือด A มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ามาบริจาคเล…

📣📢 ขณะนี้เลือดในคลังของโรงพยาบาลหมู่เลือด A ขาดแคลน หากบุคลากรท่านใดที่มีหมู่เลือด A มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ามาบริจาคเลือดได้ที่ห้องบริจาคเลือด อาคาร C ชั้น 2 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-12.00น. ขอบคุณค่ะ 🙏

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.