📢ประชาสัมพันธ์โครงการถึงนักศึกษา ด้วยมหาวิทยาลัย Istanbul Aydin University ประเทศตุรกี ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือข…


📢ประชาสัมพันธ์โครงการถึงนักศึกษา ด้วยมหาวิทยาลัย Istanbul Aydin University ประเทศตุรกี ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ Delightful Antalya & Istanbul 2024 Winter School ขึ้น
📍ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 โดยโครงการดังกล่าว เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมที่ให้เลือก ดังนี้

1. Brand Management
2. Digital Marketing
3. International Organizations and World Politics
4. Genetics and Medical Biotechnology
5. Exploration of Turkish Art via Museums

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิ้งค์นี้ https://delightfulapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&Page=Application&SubPage=Application&AppType=Winter&AuthKey=9708

📌ลงทะเบียนตั้่งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 1,190 USD (ดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา) หรือประมาณ 43,020 บาท

แต่หากสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 พฤศจิกายน 2566 จะมีค่าธรรมเนียมพิเศษเพียง 1,090 USD หรือประมาณ 39,405 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://delightful.istanbul/application-winter/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.