💐✨ทางสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่น 11 ทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา…


💐✨ทางสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่น 11 ทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน พร้อมทั้งสมหวังสมปรารถนา 👩🏻‍🎓💫

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.