แผงผังการเดินทางพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือต่างๆ 0-756-73392 หรือ 0…


แผงผังการเดินทางพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือต่างๆ
0-756-73392 หรือ 08-2420-3444
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
https://is.gd/QH9up0

#งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยและจราจร
#ส่วนบริการกลาง
#Division_of_Service_Central
#DSC
#สบก. #มวล.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.