เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ เภสัชกร ปัณณวัฒน์ มุททารัตน์ และ อาจารย์ เภสัชกรหญิง สิริกัญญา แก้วประดิษฐ์ ตัว…

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ เภสัชกร ปัณณวัฒน์ มุททารัตน์ และ อาจารย์ เภสัชกรหญิง สิริกัญญา แก้วประดิษฐ์ ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมเดินทางไปกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และแนะแนวในการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน และผู้สนใจจากโรงเรียนดังในเขตกรุงเทพฯ โดยเมื่อวานนี้ได้ไปที่โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

https://pharmacy.wu.ac.th/อาจารย์-เภสัชกร-ปัณณวัฒ-2/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.