เภสัชศาสตร์ วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมแรกพบ สนภท. ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ และ อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัทร์  มาแจ่ม นำนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมแรกพบ สนภท. ครั้งที่ 18 จัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โดยเป็นกิจกรรมที่ทุกสถาบันเภสัชศาสตร์ได้ร่วมแรงร่วมใจในการต้อนรับช่อมะกอกช่อใหม่ทั่วประเทศ ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศทั้ง 19 สถาบัน

 

 

First Date 18th

 

 

 

 

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.