เปิดรับสมัครแล้ว! Olive camp ครั้งที่ 9 ค่ายสานฝันเภสัชกร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลั…

เปิดรับสมัครแล้ว! Olive camp ครั้งที่ 9 ค่ายสานฝันเภสัชกร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 2 – 31 ตุลาคม 2566 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสแกน Qr code หรือกดลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/1svED_26wlxlgAZO3OdSlrBN_rkvEdfIm8abY8EvBdBs/viewform?edit_requested=true&pli=1

https://pharmacy.wu.ac.th/เปิดรับสมัครแล้ว-olive-camp-ครั้/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.