อ.ภญ.ทิวาพร ทองสุทธิ์ ร่วมลงนามเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ เป็นตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ร่วมลงนามในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ ตัวแทนจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมลงนามในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ

ภาพรางวัลที่ได้รับ

 

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.