อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัทร์ มาแจ่ม อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกให…

อาจารย์ เภสัชกร ธีรภัทร์ มาแจ่ม อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมระดับโลก คืองานประชุมโรคมะเร็งปอดประจำปี 2566 หรือ World Conference on Lung Cancer ซึ่งจัดโดย The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) โดยใช้ชื่อว่า IASLC 2023 World Conference on Lung Cancer (WCLC23) ซึ่งปีนี้จัดที่ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2566 ณ Suntec convention and Exhibition Centre, Singapore

https://pharmacy.wu.ac.th/en/lecturer-of-school-of-pharmacy-walailak-university-selected-to-present-in-international-academic-work-world-conference-on-lung-cancer-2023-wclc23/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.