อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ เป็นตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจาก…

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ เป็นตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
https://pharmacy.wu.ac.th/?p=21818

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.